startJag är korsordskonstruktör som tillhandahåller ”nischade” korsord till facktidskrifter, vecko- och månadstidningar.

Min affärsidé är att göra specialtidskrifter ännu mer attraktiva med ett korsord som är associerat till tidningens innehåll.
Naturligtvis gör jag även korsord med allmänt innehåll.

Jag gör även trädgårdkonst i form av pallar, bord och fågelbad med
eller utan mosaik. Föremålen passar i trädgården, på balkongen och i
växthuset

Ulrika Ressar Solflätan

E-mail: Ulrika@solflatan.se
Mobilnummer: 0760 50 36 13.

beskrivning storlek mosaikbord & mosaikpallar fågelbad kontakt & priser

http://www.stjarntand.se/slaekttrad/